Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o. o. w Ciechocinku

  • by

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o. o. w Ciechocinku realizuje projekt pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o. o. w  Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych dofinansowany w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącego Zakładu, a także zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego sp. z o. o. Oddział w Aleksandrowie Kuj. z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z dla osób starszych i niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu powstaną 52 nowe miejsca opieki długoterminowej.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 12 mln złotych. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o. o. w Ciechocinku otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 54,68% kosztów kwalifikowanych, tj. 5 000 000 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2022.