Rehabilitacja Ogólnoustrojowa – Aleksandrów Kujawski

Świadczenia z zakresu REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W WARUNKACH STACJONARNYCH przeznaczone są dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla osób po:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych
 • lekarzy oddziałów
  • urazowo-ortopedycznych
  • chirurgicznych
  • neurochirurgicznych
  • neurologicznych
  • reumatologicznych
  • chorób wewnętrznych
  • onkologicznych
  • ginekologicznych
  • urologicznych
  • pediatrycznych
  • kardiologicznych
  • geriatrycznych
 • lekarzy poradni :
  • rehabilitacyjnej
  • urazowo-ortopedycznej
  • neurologicznej
  • reumatologicznej

Dokumentację i skierowanie można przesyłać na adres:
rehabilitacja@ksuc.pl