Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku położony jest w centrum uzdrowiska, w pobliżu słynnych ciechocińskich dywanów kwiatowych, Parku Zdrojowego oraz tężni. W naszym obiekcie “pod jednym dachem” oferujemy Państwu bazę hotelową o wysokim standardzie i pełną bazę diagnostyczną i leczniczo – zabiegową


Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o.o. w Ciechocinku mieści się na ul. Zdrojowej 17 w Ciechocinku.

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o.o. w Ciechocinku oddział zamiejscowy mieści się na ul. Gabriela Narutowicza 12 w Aleksandrowie Kujawskim.

Jakie świadczenia oferujemy ?

Świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności leczniczej przez Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o. o. w Ciechocinku obejmuje w szczególności uzdrowiskowe leczenie szpitalne oraz uzdrowiskową rehabilitację szpitalną dla dorosłych, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne oraz uzdrowiskową rehabilitację sanatoryjną dla dorosłych, uzdrowiskową rehabilitację ambulatoryjną dorosłych i dzieci, świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w schorzeniach narządu ruchu oraz głosu, rehabilitację ogólnoustrojową, neurologiczną, rehabilitację, w której uczestniczą osoby z niepełnosprawnością korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, fizjoterapię ambulatoryjną dorosłych i dzieci, lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, świadczenia psychologiczne, logopedyczne oraz w zakresie terapii zajęciowej.

Jak można się z nami skontaktować ?

Kontakt z nami można uzyskać telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu, bądź sms 797 003 619 do obiektu w Ciechocinku lub 797 003 622 do Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie.

Możesz też wysłać e-mail na nasze adresy:
Kolejowy Szpital w Ciechocinku : recepcja@ksuc.pl
Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim : recepcjaoz@ksuc.pl

Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe

Pełnopłatny pobyt leczniczy

Pełnopłatny pobyt leczniczy

Prewencja rentowa ZUS

Prewencja rentowa ZUS