• by

Informujemy, że w wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki dla projektu pn. „Wykonanie zadania polegającego na dokończeniu inwestycji polegającej na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez dokończenie robót budowlanych–branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. “Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych” za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy “KOMA” Maciej Kowalski.