Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia na wyposażenie medyczne

  • by


Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o*. *z siedzibą w Ciechocinku, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje zakup wyposażenia medycznego w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o.o. w Ciechocinku, oddział zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych”, dofinansowanego w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


W związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza (*załącznik nr 1) i przesłanie go w wersji elektronicznej na adres email k.ciechonska@ksuc.pl do dnia 17.06.2021 roku do godz. 15:00*

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Karolina Ciechońska, tel. 797-003-664, email: k.ciechonska@ksuc.pl