Nabór ofert w zakresie wyposażenie obiektu Szpitala w System sygnalizacji pożaru

  • by

Zarząd Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o.o w Ciechocinku, ul. Zdrojowa 17, ogłasza nabór ofert w zakresie wyposażenia obiektu Szpitala w System sygnalizacji Pożaru (ochrona pełna) oraz polaczenia go w ramach monitoringu z najbliższym podmiotem Państwowej Straży Pożarnej.

Informujemy, ze istnieje możliwość wcześniejszej wizytacji obiektu po umówieniu się pod nr tel. 504490803.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w tym zakresie w terminie do 31.03.2024 r. w siedzibie podmiotu lub w formie e-mail na adres: sekretariat@ksuc.pl lub osobiście w sekretariacie przy ul. Zdrojowej 17, w Ciechocinku.